Nyomtatható Változat

Jogi Nyilatkozat ( Adatvédelem)

1. BEVEZETŐ

A Fast Perfect Design Studio üzemeltetője,  Cseresznyák Ferenc Zsolt Egyéni Vállalkozó tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. A weboldal használata közben a látogatókról és regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat a Fast Perfect Design Studio semmilyen harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza. A Fast Perfect Design Studio adatvédelmi elvei kialakítása során a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével járt el:

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
- 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;
- 2001. évi XL. törvény a hírközlésről, VIII. fejezet;
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
- A Kormány 253/2001. (XII.18) Korm. rendelete a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások;
- adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól;
- Az Online Privacy Alliance ajánlásai.

2. FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZÉSEK

A Fast Perfect Design Studio adatvédelmi elvei az alábbi, az 1992. évi LXIII. törvényben értelmezett alapvető fogalmak használatával készültek:

- Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
- Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
- Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
- Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
- Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
- Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;
- Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
- Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

3. A WEBOLDALON GYŰJTÖTT ADATOK

- Általános adatgyűjtés: a Fast Perfect Design Studio automatikusan gyűjt anonim információkat oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról.
- Regisztráció: az oldal kereskedelmi szolgáltatásai a regisztráció kitöltése után vehetők igénybe, mely során a következő személyes adatok megadása kötelező: e-mail cím, név, lakcím (város, irányítószám, cím), telefonszám. Lehetséges továbbá cégnév és mobil telefonszám megadása.

4. AZ ADATOK KEZELÉSE, FELDOLGOZÁSA ÉS TOVÁBBÍTÁSA

A Fast Perfect Design Studio kizárólag a weboldal üzemeltetéséhez szükséges célokra használja az előző pontban meghatározott általános és személyes adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél cégünk alvállalkozójaként (pl.: futárszolgálat) működik együtt. Ekkor azonban az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

Adatait kizárólag a Hatóság részére vagyunk kötelesek átadni, amennyiben erre jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adjuk át!

Adatbeviteli hibák (félrekattintás) kezelése

Kérjük, minden esetben figyelmesen tanulmányozza a rendeléséről kapott visszaigazoló e-mailt.
A visszaigazolás tartalmazza a megrendelt termékek azonosítóját, megnevezését, mennyiségét, mennyiségi egységét, vételárát, a szállítási díjat, és a rendelés végösszegét.
Amennyiben úgy észleli, hogy tévedésből vagy téves tartalommal küldte meg a szerződés megkötésére irányuló nyilatkozatát, úgy a rendelés feldolgozása előtt lehetősége van rendelését lemondani, írásban, telefonon vagy személyesen. A feldolgozás megkezdéséről automatikus e-mail formájában értesítést küldünk. A feldolgozás megkezdése után, a fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja.


. Az adatok felhasználása a következő elvek szerint történik:

- Az előző pontban meghatározott általános adatok kizárólag a Fast Perfect Design Studio, és annak alvállalkozói számára elérhetőek, az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez.
- A regisztrációs adatok kizárólag a rendelések teljesítését, azok megerősítését, nyomonkövethetőségét szolgálják. A vásárló adatait a Fast Perfect Design Studio átadja a rendelést teljesítő partnernek, akik ezen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően szigorúan bizalmasan kezelik azokat, betartva az összes vonatkozó törvényi előírást. A

5. AZ ADATOK MINOSÉGE ÉS BIZTONSÁGA

A Fast Perfect Design Studio az alábbi lehetőségeket kínálja a vásárlóktól gyűjtött személyes adatok pontosságának és biztonságának fenntartásához:

- Az oldal regisztrált felhasználói személyes adataikat bármikor megváltoztathatják, frissíthetik a weboldalon bejelentkezés után a következő hivatkozás alatt elérhető funkció segítségével: személyes adatok megváltoztatása.
- Az ezen online funkció segítségével nem megoldható kérdések, panaszok kezelésében a Fast Perfect Design Studio ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást.
- A Fast Perfect Design Studio minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsák az adatok biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (offline adatkezelés) során. Az adatokhoz kizárólag az illetékes munkatársak férhetnek hozzá.

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

A törvényi előírásoknak megfelelően az érintetteknek, azaz a Fast Perfect Design Studio regisztrált felhasználóinak joguk van tájékoztatást kérni adataikról, azokat megváltoztatni illetve törölni a rendszerből. A Fast Perfect Design Studio a következő lehetőségeket kínálja ezen jogok érvényesítésére:

- A Fast Perfect Design Studio regisztrált felhasználói személyes adataikról bármikor tájékoztatást kérhetnek az előző pontban említett funkció segítségével: személyes adatok megváltoztatása.
- Ugyanezen, funkción keresztül a regisztráció bármikor megszüntethető: személyes adatok megváltoztatása.
- További kérdések, panaszok kezelésében a Fast Perfect Design Studio ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást.

7. TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁS

A Fast Perfect Design Studio online és offline ügyfélszolgálata a látogatók rendelkezésére áll minden adatvédelemmel és a használata során felmerülő egyéb kérdéssel kapcsolatban is. Az ügyfélszolgálat elérhetőségeit weboldalunk esetében a „Kapcsolatok” menüpont alatt Webáruházunk esetében pedig a Lap legalján tekinthetik meg.


Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.


Adatkezelési azonosító: NAIH-83343/2015.

A weboldal bármely szöveges részének, képmásának bármely módon történő felhasználása, publikálása, kitakarással, művi változtatással is Tilos.

This Web site was created using PrestaShop™ open-source software.